Tristania

Tristania
Opus relinque (Dutch translation)

English
Dutch
Opus relinque
Opus relinque
Challenge my own world to chaos
Thoughts to mind becomes
my arch enemies
Skin to teeth
visions appears to me in red
Scouring my wounds with your spit
Down in apathy which is growing
Once dragged down within
a mayhem of light
Skin to teeth...ripping my inwards apart
Poisoned with wine from the sick

Silent to drowse with the phantoms
and let the fire engulf me

Sanguine rebirth
Sanguine divined rebirth
Now your faces facing me
as transparent masks

I'm pyretic to all heedful dead souls
claiming lands where
even angels fear to tread
I am torture disguised
Named by man as a creeping jesus

All heedful souls
All heedful...

Still they pester me
Still they haunt...as placidity is borned
The remembrance...age of innocense lost

Ascend...
Fire dance with me
let me be the most licentious martyr
Sear me
Daag mijn eigen wereld uit tot chaos
Gedachtes worden
mijn scherpste vijanden
Huid tot tanden...
Visioenen verschijnen mij in rood
Schuren mijn wonden met jouw spuug
Onder in apathie die groeit
Ooit neergehaald in
een verminking van licht
Huid tot tanden...scheuren mijn ingewanden uit elkaar
Vergiftigd met wijn van de zieken

Stilte om te sluimeren met de geesten
en laat het vuur mij overspoelen

Bloed hergeboorte
Goddelijk bloed hergeboorte
Nu jouw gezichten me aankijken
als transparante maskers

Ik ben vlammend voor alle oplettende dode zielen
die landen claimen die
zelfs engelen vrezen te betreden
Ik ben gemarteld vermomd
Genoemd door een man als een kruipende Jezus

Alle oplettende zielen
Alle oplettende...

Nog steeds vallen ze me lastig
Nog steeds spoken ze...als moederlijk is gedragen
De herinnering...leeftijd van verloren onschuld

Stijg op...
Vuur danst met me
Laat me de meest anarchistische martelaar zijn
Verbrand me
Tina

Submitted by Tina at Sat 30 Aug, 2008 9:10 pm

walter

Translation submitted by walter at Thu 21 Mar, 2013 3:51 pm

Author: Einar Moen
Composer: Anders H. Hidle, Einar Moen
Publisher: Napalm Records
Published in: 1999
Language: English
Available on: Beyond The Veil (1999)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum