Epica

Epica
Another me (Dutch translation)

English
Dutch
Another me
Another Me
If you search for enrichment
and injure others
Earning more than you can spend
You'll past the borders

When you think you've succeeded
But something's missing
Means you have been defeated
By greed, your weakness

This fantasy is not enough for me
I want it, I'll take it from you
Your misery that softly incites me
All I do is using, abusing you

Life is often miserable
In the search for happiness
The power so desirable
They bring so much distress

Life is often pitiful
In the search for blessedness
If we weren't so insatiable
There would be much more than less

I cannot see why you'd need another me

I just take care of myself and no-one else

Life is often cynical
In the search for hopefulness
We're only wanting more and more
So we got into this mess

All that you've taken from others
will be taken from you
All that your dissonance smothers
will then come back to you
Whatever happens tomorrow, and whatever you do
just keep in mind, that the source
and end is you

In lack'ech

Never finding fulfilment, the source and end is you!
Als je verrijking zoekt
en anderen pijn doet
meer verdienend dan dat je uitgeven kan
Zul je de grenzen overschrijden

Wanneer je denkt dat je succes hebt gehad
Maar dat je toch nog iets mist
Betekent dat je verslagen bent
Door hebzucht, jouw zwakte

Deze fantasie is niet genoeg voor mij
Ik wil het, ik zal het van je afpakken
Jouw ellende die me zachtjes ophitst
Alles wat ik doe is je gebruiken, misbruiken

Het leven is vaak ellendig
Op zoek naar blijdschap
De macht zo wenselijk
Ze brengen zo veel verdriet

Het leven is vaak jammerlijk
Op zoek naar zegening
Als we niet zo onverzadigbaar waren
Dan zou er veel meer dan minder zijn

Ik zie niet in waarom je een andere mij nodig hebt

Ik maak me alleen zorgen om mezelf en niemand anders

Het leven is vaak cynisch
Op zoek naar hoop
We willen steeds meer en meer
Zo zijn we ook in deze rommel terechtgekomen

Alles wat je van anderen hebt afgenomen
Zal worden afgenomen van jouw
Alles dat je onenigheid smoort
Zal dan naar je terugkeren
Wat er morgen ook gebeurt, wat je ook doet
Denk er wel aan, alles wat de bron is
en het einde ben jij

In lack'ech

Nooit vervulling vindend, de bron en het eind ben jij!
Tina

Submitted by Tina at Sat 02 Aug, 2008 3:09 pm

walter

Translation submitted by walter at Thu 21 Mar, 2013 3:51 pm

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?
Language: English
Available on: Consign To Oblivion (2005)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum