Suzanne Vega
The queen and the soldier (Dutch translation)

English > Dutch

The soldier came knocking upon the queen's door
He said, "I am not fighting for you any more"
The queen knew she'd seen his face someplace before
And slowly she let him inside.

He said, "I've watched your palace up here on the hill
And I've wondered who's the woman for whom we all kill
But I am leaving tomorrow and you can do what you will
Only first I am asking you why."

Down in the long narrow hall he was led
Into her rooms with her tapestries red
And she never once took the crown from her head
She asked him there to sit down.

He said, "I see you now, and you are so very young
But I've seen more battles lost than I have battles won
And I've got this intuition, says it's all for your fun
And now will you tell me why?"

The young queen, she fixed him with an arrogant eye
She said, "You won't understand, and you may as well not try"
But her face was a child's, and he thought she would cry
But she closed herself up like a fan.

And she said, "I've swallowed a secret burning thread
It cuts me inside, and often I've bled"
He laid his hand then on top of her head
And he bowed her down to the ground.

"Tell me how hungry are you? How weak you must feel
As you are living here alone, and you are never revealed
But I won't march again on your battlefield"
And he took her to the window to see.

And the sun, it was gold, though the sky, it was gray
And she wanted more than she ever could say
But she knew how it frightened her, and she turned away
And would not look at his face again.

And he said, "I want to live as an honest man
To get all I deserve and to give all I can
And to love a young woman who I don't understand
Your highness, your ways are very strange."

But the crown, it had fallen, and she thought she would break
And she stood there, ashamed of the way her heart ached
She took him to the doorstep and she asked him to wait
She would only be a moment inside.

Out in the distance her order was heard
And the soldier was killed, still waiting for her word
And while the queen went on
strangeling in the solitude she preferred
The battle continued on

de soldaat kwam kloppen op de deur van de koningin,
hij zei: "ik vecht niet meer voor jou"
de koningin wist dat ze zijn gezicht ergens eerder had gezien,
en langzaam liet ze hem binnen.

hij zei: "ik heb gekeken naar je paleis hier boven op de heuvel,
en ik heb me afgevraagd wie de vrouw is voor wie wij allen doden
maar ik vertrek morgen en het maakt niet uit wat je doet,
alleen eerst vraag ik je, waarom"?

door de lange smalle gang werd hij geleid,
in haar kamer met haar rode wandtapijt.
en ze nam geen enkele keer de kroon van haar hoofd,
ze vroeg hem om te gaan zitten.

hij zei: " ik zie je nu en je ben zo jong,
maar ik heb meer verloren oorlogen gezien dan ik gewonnen heb
en heb het gevoel dat me zegt dat het alleen voor jou plezier is
en ga je me nu vertellen waarom?"

de jonge koningin, ze wierp hem een arrogante blik toe
ze zei: "je zult het niet begrijpen, dat hoef je niet eens te proberen"
maar haar gezicht was dan van een kind, en hij dacht dat ze zou huilen,
maar ze sloot zichzelf af als een waaier

Ze zei ik heb een geheime brandende bedreiging ingeslikt,
het verslind me van binnen en ik heb vaak geleden.
hij legde zijn hand op de boven op haar hoofd,
en liet haar naar de grond buigen.

En vertel me hoe hongerig ben je, Hoe zwak moet je je wel niet voelen
Als je hier alleen leeft en je nooit in het openbaar te zien bent
Maar ik zal niet meer op jou slagveld marcheren
En hij nam haar naar het raam om haar te laten zien.

En de zon was goud hoewel de lucht grijs was
Ze wilde meer dan ze ooit kon zeggen
Maar ze wist hoe het haar beangstigd had
En ze draaide weg en zou nooit meer in zijn gezicht kijken

Hij zei ik wil leven als een eerlijke man
Krijgen wat ik verdien en alles geven wat ik kan.
En te houden van een jonge vrouw die ik niet begrijp
Uwe hoogheid jou wegen zijn heel raar.

Maar de kroon was gevallen en ze dacht dat ze zou breken
En ze stond daar beschaamd door de manier waarop haar hart gepijnigd was
En ze nam hem naar de drempel en ze vroeg hem te wachten
Ze zou maar een moment binnen zijn.

Buiten in de verte werd haar bevel gehoord
En de soldaat werd gedood, nog steeds wachtende op haar belofte.
en terwijl de koningin voort ging
worstelend in de eenzaamheid waar zij de voorkeur aan geeft
ging de oorlog verder.

The queen and the soldier> The queen and the soldier
 • Tina

  Submitted by

  Tina at Sun 17 Aug, 2008 5:18 pm

 • <
 • walter

  Translation submitted by

  walter at Thu 21 Mar, 2013 3:50 pm

 • <
Copyrights
Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum