Dream Theater

Dream Theater
Fatal tragedy (Dutch translation)

English
Dutch
Fatal tragedy
Fatal Tragedy
Alone at night
I feel so strange
I need to find
All the answers to my dreams

When I sleep at night
I hear the cries
What does this mean?

I shut the door and traveled to another home
I met an older man, he seemed to be alone
I felt that I could trust him
He talked to me that night;

"Lad did you know a girl was murdered here? "
"this fatal tragedy was talked about for years"
Victoria's gone forever
Only memories remain
She passed away
She was so young

Without love
Without truth
There can be no turning back

Without faith
Without hope
There can be no peace of mind

As the night went on
I started to find my way
I learned about a tragedy
A mystery still today

I tried to get more answers
But he said, "you're on your own."
Then he turned away and left me
As I stand there all alone
He said, "you'll know the truth
As you future days unfold"

Without love
Without truth
There can be no turning back

Without faith
Without hope
There can be no peace of mind

"Now it is time to see how you died.
Remember that death is not the endbut
only a transition."
's Nachts alleen
Ik voel me zo vreemd
Ik moet
Alle antwoorden voor mijn dromen vinden

Wanneer ik 's nachts slaap
Hoor ik de schreeuwen
Wat betekent dit?

Ik sluit de deur en reisde naar een nieuw huis
Ik ontmoette een oude man, hij leek alleen te zijn
Ik voelde dat ik hem kon vertrouwen
Hij praatte die avond tegen me

"Jochie, weet je dat er hier een meisje vermoord is"
"Er was jaren over dit laatste drama gepraat"
Victoria is eeuwig weg
Alleen herinneringen blijven
Ze is heengegaan
Ze was zo jong

Zonder liefde
Zonder waarheid
Kan er geen omdraaing zijn

Zonder vertrouwen
Zonder hoop
Kan er geen vrede in de geest zijn

Terwijl de nacht verderging
Begon ik met mijn weg vinden
Ik leerde over een drama
Vandaag de dag nog een misterie

Ik probeerde meer antwoorden te vinden
Maar hij zei: "Je staat er alleen voor."
Toen draaide hij zich om en liet me alleen
En ik stond daar helemaal alleen
Hij zei: "Je zal de waarheid vinden,
Zoals je toekomstige dagen zich laten uitkomen"

Zonder liefde
Zonder waarheid
Kan er geen omdraaing zijn

Zonder vertrouwen
Zonder hoop
Kan er geen vrede in de geest zijn

"Nu is het tijd om te zien hoe je stierf.
Herinner dat de door niet het einde is,
maar alleen een verplaatsing."
Tina

Submitted by Tina at Sun 04 Sep, 2011 4:49 pm

walter

Translation submitted by walter at Thu 21 Mar, 2013 3:51 pm

Author: John Myung
Composer: Dream Theater
Publisher: Rhino Entertainment Company, Atlantic Recording Corporation, Elektra Entertainment, The All Blacks B.V.
Published in: 2011
Language: English

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum