André Rieu

André Rieu
Mestreechs volksleed (Dutch translation)

Limburgan
Dutch
Mestreechs volksleed
Maastrichts volkslied
Jao, diech höbs us aon 't hart gelege
Mestreech door alle ieuwe heer.
Veer bleve diech altied genege
en deilde dreufheid en plezeer.
Veer huurde naor dien aw histories
te peerd op grampeer ziene sjoet.
Eus ouge blónke bij dien glories
of perelde bij diene noet.

En dee van diech 't sjoens welt prijze
in taol, die al wie zinge klink
dat dee op nui Mestreechter wijze
zien aajd Mestreech mèt us bezingk.
Me zong vaan diech ten alle tije,
eus moojers zonge bij de weeg
en voolte veer us rech tevreie
daan zong ze e leedsje vaan Mestreech.

Doe, blom vaan Nederlands landouwe
Gegreuid op 't graaf vaan Sintervaos
bis weerdig dobbel te besjouwe
gespiegeld in de blanke Maos.
'n Staar, de witste oet de klaore,
besjijnt diech met haör straole zach
en um diech zuver te bewaore
'nen ingel hèlt bij diech de wach.

Wie dèks woorste neet priesgegeve
mèh heels dien kroen toch opgeriech
en ongeknak biste gebleve
door euze band vaan trouw aon diech.
Daorum de hand us touwgestoke
't oug geriech op 't stareleech
en weurdt dat oug daan ins gebroke
daan beidt veur us het aajd Mestreech.
Ja, jij bent ons aan het hart gelegen
Maastricht, door alle eeuwen heen.
Wij bleven jou altijd genegen
en deelden droefheid en plezier.
We luisterden naar jouw oude geschiedenis
Al paardje rijdend op schoot bij opa.
Onze ogen blonken bij jouw glories
Of traanden bij jouw nood.

En wie van jou het moois wil prijzen
in de taal die als zingen klinkt
dat die op de nieuwe Maastrichtse wijze
zijn oude Maastricht met ons bezingt.
Men zong van jou in alle tijden,
onze moeders zongen bij de wieg
en voelden wij ons echt tevreden
dan zong ze een liedje van Maastricht.

Jij, bloem van Nederlands landoudsten
Gegroeid op het graf van Sint Servaas
bent het waard om dubbel te beschouwen
gespiegeld in de blanke Maas.
Een ster, de witste uit de heldersten,
beschijnt jou met haar stralen zacht
en om jou zuiver te houden
houdt een engel bij jou de wacht.

Hoe vaak werd je niet prijsgegeven
maar hield je kroon toch opgericht
en ongeknakt ben je gebleven
door onze band van trouw aan jou.
Daarom ons de hand toegereikt
het oog gericht op het sterrenlicht
en wordt dat oog dan ooit gebroken
dan bidt voor ons het oude Maastricht.
Musikuss

Submitted by Musikuss at Mon 24 Mar, 2014 9:56 pm

Musikuss

Last updated by Musikuss at Fri 01 May, 2020 5:25 am

Musikuss

Translation submitted by Musikuss at Mon 24 Mar, 2014 10:02 pm

Author: Gebroeders Olterdissen
Composer: Guus Olterdissen
Publisher: Marlstone Recordings BV
Published in: 1989
Language: Limburgan

Reactions

1 post

CommonCrawl [Bot]
Fri 07 Nov, 2014 1:34 am
i am listening to Andre Rieu playing Masstricht Anthem @Mestreachist neet bred 2010
this is a great artist one of this artist' song' is called the Blue Danube
1 post • Page 1 of 1

Follow Muzikum