Madonna

Madonna
Words (Dutch translation)

English
Dutch
Words
Woorden
Chorus:

Words, they cut like a knife
Cut into my life
I don`t want to hear your words
They always attack
Please take them all back
If they`re yours I don`t want anymore

You think you`re so smart
You try to manipulate me
You try to humiliate with your words
You think you`re so chic
You write me beautiful letters
You think you`re so much better than me

Bridge:

But your actions speak louder than words
And they`re only words, unless they`re true
Your actions speak louder than promises
You`re inclined to make and inclined to break

(chorus)

You think you`re so shrewd
You try to bring me low
You try to gain control with your words

(bridge)
(chorus)

Friends they tried to warn me about you
He has good manners, he`s so romantic
But he`ll only make you blue
How can I explain to them
How could they know
I`m in love with your words
Your words

You think you`re so sly
I caught you at your game
You will not bring me shame with your words

(bridge)
(chorus)

Too much blinding light
Your touch, I`ve grown tired of your words
Words, words
A linguistic form that can meaningfully be spoken in isolation
Conversation, expression, a promise, a sigh
In short, a lie
A message from heaven, a signal from hell
I give you my word I`ll never tell
Language that is used in anger
Personal feelings signaling danger
A brief remark, an utterance, information
Don`t mince words, don`t be evasive
Speak your mind, be persuasive
A pledge, a commitment, communication, words
Woorden, snijden als een mes
Snijden in mijn leven
Ik wil jouw woorden niet horen
Zij vallen altijd aan
Neem ze alsjeblieft terug
Als ze de jouwe zijn dan wil ik niet nog meer

Je denkt dat je zo gewiekst bent
Je probeert mij naar je hand te zetten
Je probeert met woorden te vernederen
Je denkt dat jij zo elegant bent
Je schrijft me prachtige brieven
Je denk dat jij zoveel beter bent dan ik

Maar jouw daden zeggen meer dan woorden
En het zijn enkel woorden, tenzij ze waarachtig zijn
Jouw daden zeggen meer dan beloften
Je neigt ertoe te maken en te breken

Je denkt dat je zo schrander bent
Je probeert me te vernederen
Je probeert de baas te worden met jouw woorden

Vrienden hebben geprobeerd mij tegen jou te waarschuwen
Hij is zo welgemanierd, zo romantisch
Maar hij maakt jou alleen maar neerslachtig
Hoe kan ik ze uitleggen
Hoe kunnen ze te weten komen
dat ik verliefd ben op jouw woorden
Jouw woorden

Je denkt dat je zo sluw bent
Ik betrapte jou bij jouw spelletje
Je brengt me met jou woorden niet te schande

Te veel verblindend licht
Jouw aanraking, ik ben jouw woorden beu geworden
Woorden, woorden
Een taalkundige vorm die in afzondering betekenisvol gesproken kan worden
Conversatie, uitdrukking, een belofte, een zucht
Kortom, een leugen
Een hemelse boodschap, een sein uit de hel
Ik beloof je dat ik nooit een taal in woede zal gebruiken
Persoonlijke gevoelens die gevaar aanduiden
Een terloopse opmerking, een uiting, mededeling
Neem geen blad voor de mond, draai er niet omheen
Zeg waar 't op staat, wees overtuigend
Een gelofte, een verbintenis, aansluiting, woorden
walter

Submitted by walter at Fri 14 Mar, 2008 2:42 pm

delamare

Translation submitted by delamare at Sun 20 Apr, 2014 7:00 pm

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?
Language: English
Available on: Erotica (1992), Lick Me Down Under (disc 1) (1993)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum