Wim De Craene

Wim De Craene
Rozane (English translation)

Dutch
English
Rozane
Rozane
Weet je nog die nacht, Rozane, dat we samen op de stoep
Dat we lachten omdat huilen zoveel meer pijn doet dan geroep
Dat we de jenever proefden bij die oude, gekke Gust
Al wisten we dat alcohol de pijn laait maar niet blust.

Ik had best iets willen schrijven op de voering van je jas
Waar je me steeds kan vinden als je zin hebt in een glas
Hoe je langs het muurtje zo binnen komt in huis
De achterdeur staat open, alleen de poes is thuis.

Weet je nog hoe ik vertelde hoe pijnlijk het afscheid is
Hoe traag een schip de kaai afvaart, hoe lang het wuiven is
Voordat het schip een stip wordt, dat helemaal verdwijnt
En hoe lang je nog zal blijven in de havenkroeg Westeind.

En toen we afscheid namen, was ik rotsentimenteel
Ik wou voor ‘t laatst met jou naar bed en God, het scheelde echt niet veel
Niemand was die nacht, Rozane, zo gek als wij, ons twee
Hoe raar het ook mag lijken, 't viel allemaal wel mee.

Toen zag ik pas dat Prinsenhof de naam was van de straat
De straat waarin je woonde, de straat met jouw gelaat
Ik herinner mij de stoepen en het schoongeveegd trottoir
De bakker met vakantie met ervoor de voddenkar.

Van wat er toen gebeurde zal niemand iets vernemen
Het was er koud, Rozane, en wij, wij zouden afscheid nemen
Er waren geen geraniums, geen straatmus was erbij
Ik had zachtjes willen huilen, maar ook dat ging voorbij.

Rozane,
Oh, Rozane,
Oh, Rozane,
Oh, Rozane.

Oh, Rozane,
Oh, Rozane,
Oooooh, Rozane.

Oh,
Oh,
Oh,

Ooooh.
Do you remember that night, Rozane, that we together on the sidewalk
That we laughed because crying hurt so much more than yelling
That we tasted the jenever with that old, crazy Gust
Though we knew that alcohol the pain sparks but not extinguishes
I had liked to write something on the lining of your coat
Where you can always find me if you want to have a drink
How you past the wall walk straight into the house
The backdoor is open, only the cat is at home
Do you remember how I told how painful the farewell is
How slowly a ship sets sail from shore, how long the waving is
Until the ship becomes a dot, that completely disappears
And how long you will still stay in the harbor pub Westeind.
And when we said goodbye, I was damn sentimental
I wanted to go to bed with you one last time and God, it was so close
Nobody was that night, Rozane, as crazy as the two of us
How weird it may seem, it wasn't all that bad.
Only then I saw that Prinsenhof the name was of your street
The street where you lived, the street with your face
I remember the doorsteps and the swept clean sidewalks
The baker on vacation with in front the pushcart
From what happened back then nobody will ever hear
It was cold there, Rozane, and we, we would say goodbye
There were no geraniums, no street cat was there
I had wanted to cry softly, but also that passed
Rozane,
Oh, Rozane,
Oh, Rozane,
Oh, Rozane.
Oh, Rozane,
Oh, Rozane,
Ooooh, Rozane,
Oh,
Oh,
Oh,
Ooooh.
tauzefien

Submitted by tauzefien at Thu 01 Aug, 2002 12:00 am

Sanderxx

Last updated by Sanderxx at Sun 08 Jul, 2012 5:40 pm

OptimusPrime

Translation submitted by OptimusPrime at Sun 16 Feb, 2014 8:43 pm

Author: Wim De Craene
Composer: Wim De Craene
Publisher: ?
All lyrics and other info from this band may be published on our site
Published in: 1975
Language: Dutch

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum