Youp van 't Hek
Flappie (English translation)

Dutch > English

Het was kerstochtend 1961
Ik weet 't nog zo goed, mijn konijnenhok was leeg
Moeder zij dat ik niet in de schuur mocht komen
En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg
Zij wist ook niet waar Flappie uit kon hangen
Ze zou 't pappa vragen, maar omdat die bezig was
In dat fietsenschuurtje moest ik maar een uurtje goed naar Flappie zoeken
Hij liep vast wel ergens op het gras.

Maar ik had 't hok toch goed dichtgedaan
Zoals ik dat elke avond deed
Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan
Ik weet ook niet waarom ik dat deed
'k Had heel lang voor 't hok gestaan
Alsof ik wist wat ik nu weet.

Het was eerste kerstdag 1961
Wij naar Flappie zoeken
Vader, die zocht gewoon mee
Bij de bomen en 't water
Maar niet in dat fietsenschuurtje
Want daar kon 'ie toch niet zitten?
En ik schudde nee.

We zochten samen, samen tot de koffie
De familie aan de koffie, maar ik hoefde niet
Ik dacht aan Flappie en dat 't 's nachts zo koud kon vriezen
M'n hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet.

Maar ik had 't hok toch goed dichtgedaan
Zoals ik dat elke avond deed
Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan
Ik weet ook niet waarom ik dat deed
'k Had heel lang voor 't hok gestaan
Alsof ik wist wat ik nu weet.

Het was eerste kerstdag 1961
Er werd luidruchtig gegeten
Maar dat deed me niet zoveel
Ik dacht aan Flappie, m'n eigen kleine Flappie
Waar zou die lopen?
Geen hap ging door me keel
Toen na de soep het hoofdgerecht zou komen
Sprak m'n vader uiterst grappig: Kijk Youp, daar is Flappie dan!
Ik zie de zilv'ren schaal nog en daar lag 'ie in drie stukken
Voor 't eerst zag ik m'n vader als 'n vreselijke man

En ik ben gillend en stampend naar bed gegaan
Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei
Nog een keer scheldend bovenaan de trap gestaan
En geschreeuwd: Flappie was van mij!
'k Heb heel lang voor 't raam gestaan
Maar 't hok stond er maar verlaten bij

Het was tweede kerstdag 1961
Moeder weet 't nog zo goed, vaders bed was leeg
En ik zei dat zij niet in de schuur mocht komen
En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg.

It was Christmas morning 1961
I still remember it so well, my rabbit's cage was empty
And mother said that I wasn't allowed in the shed
And if I'd play sweetly, I would get some goodies
She had no clue either where Flappie could be
She would ask daddy, but because he was busy
In that bike shed, I should look for Flappie for another hour
He must certainly be somewhere on the grass

But I did lock the cage securily
Like I did every evening
I even went back last night
I don't even know why I did that
I had stood in front of the cage for a long while
As if I knew then what I know now

It was the first day of Christmas 1961
We were searching for Flappie, and dad just searched along
Near the trees and the water, but not in that bike shed
'Because he couldn't be in there?' And I shook 'no'
We searched together, together until it was time for coffee
The family having coffee, but I didn't want anything
I was thinking of Flappie and how cold and freezing it could be at night
My head hung down quietly, crying fat tears of sorrow

Because I did lock the cage securily
Like I did every evening
I even went back last night
I don't even know why I did that
I had stood in front of the cage for a long while
As if I knew then what I know now

It was the first day of Christmas 1961
Dinner was noisy, but it didn't bother me much
I was thinking of Flappie, my own little Flappie
Where could he be? I couldn't eat a bite
When after the soup the main course'd arrive
My dad said extremely funny: "Look Youp, here is Flappie!"
I still see that silver tray and there he was in three pieces
For the first time I saw my dad as a horrible man!

And I went to bed shrieking and pounding
First spend an hour crying on the covers
Stood cursing at the top of the stairs one last time
And screamed: "Flappie was mine!"
Stood in front of the window for a very long while
But the cage just stood there forlorn

It was the second day of Christmas 1961
Mother still remembers it so well, dad's bed was empty
And I said that she wasn't allowed in the shed
And if she'd play sweetly, she would get some goodies

Flappie> Flappie
 • tauzefien

  Submitted by

  tauzefien at Sat 07 Dec, 2002 1:00 am

 • <
 • Frank Potters

  Last updated by

  Frank Potters at Tue 26 Dec, 2017 11:33 am

 • <
 • walter

  Translation submitted by

  walter at Thu 21 Mar, 2013 3:50 pm

 • <
Copyrights
Author: Youp Van 'T Hek
Composer: ?
Publisher: ?
More details
Language: Dutch

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum