Yes-R

Yes-R
Shit in de disco (English translation)

Dutch
English
Shit in de disco
Shit in the disco
Dit is voor de disco
En iedereen die weet hoe ik flow
Het is zo dope
Weer een club bangen, die de tent blaast
En jij bent de shit, dus schud je ass maar

Je vergist je, want je dist me
Blijf bitchen, me optimisme zorgt voor die power moves
Hou t vertrouwen is goed want ik heb dingen te doen, het maakt me al nou al moe
Ik ben een zakenman je kan me haten of niet, dan maar geen thug, gast als ik me knaken verdien
Ik heb de straten gezien, en maak de straten trots, breng een hit voor de disco en ze gaan maar los
Ik zie je bouncen op me track, maar je haat me toch
Ik ben een raar joch, en het kan me niks schelen want iedereen die weet van de Yes-R en zijn neven, we breken als beesten, geen regels vandaag, een heel leger, je weet het verdedig je maar
We zijn eenmaal beter in feesten en verslaan verzeker me maar laat zien wat je kan
En als ik spitt op de maat wil ik zien hoe je danst

Dit is voor de disco
En iedereen die weet hoe ik flow
Het is zo dope
Weer een club bangen, die de tent blaast
En jij bent de shit, dus schud je ass maar

Dit is voor de disco
En iedereen die weet hoe ik flow
Het is zo dope
Weer een club bangen, die de tent blaast
En jij bent de shit, dus schud je ass maar

Schud een beetje, niet zo verlegen
Want schat je weet het, vanavond is het weer partytime
En ik kom half gedressed met me nikies aan
Ik zie de meiden staan, de meeste kijken nog goor
Totdat ik ze wat te drinken geef, en ja daar kan je mee door
Scoor, elke dag, dat is me motto dan ook
Ik ben een levende legende, en geboren in Oost
Ik bang hem los met me flow, en battle ik ze dan zo
Ik kap niet af als ik verlies, ik hak je ballen gewoon
Oh Yes- R fok het man, dat is het neefje van
Maar als een bloedverwant verover ik heel Nederland
Weer een nieuwe club bangen, weer een nieuwe club bangen
Laat je hevig gaan ,voor al chickies in de tent met sexy kleding aan
Ik drop die shit wat tijdenlang verwacht is
We gaan een niveau hoger, ik laat zien wie hier de man is
Dus

Dit is voor de disco
En iedereen die weet hoe ik flow
Het is zo dope
Weer een club bangen, die de tent blaast
En jij bent de shit, dus schud je ass maar

Dit is voor de disco
En iedereen die weet hoe ik flow
Het is zo dope
Weer een club bangen, die de tent blaast
En jij bent de shit, dus schud je ass maar

Fans en de peeps hou liever de moed erin
Hiphop is me moeder, me moeder z’n lieveling
Soesi at my back, homie Cash is de DJ
En fok die grote prijs, want ik heb het publiek mee
Weer een zieke flow, naar deze verlangde je
Dit is de man met vele stijlen en vele verrassingen
De zaken gingen mis met mij en Diemen-Zuid
Maar alles wat je zoekt, mammie dat heb ik in huis
Dus kom maar met me mee en leg me uit dan wat je zoekt
Maar doe t toch ietsjes sneller want ik word nogal al geboekt
Je kan niet van me winnen, wat the fok je ook maar doet
Ik zou dus niet beginnen want je fokt een hele hood
Soes, leg het ze uit, niet fokken met me mokers
Me gasten ondergingen zware methodes
Alfa, ben je nog bij me?
Nou kick dan weer die beat in
Bestuur die gare rappertjes als me afstandsbediening

Dit is voor de disco
En iedereen die weet hoe ik flow
Het is zo dope
Weer een club bangen, die de tent blaast
En jij bent de shit, dus schud je ass maar
This is for the disco
And everyone who knows how I flow
It is this way dope
A club job, which the tent blows
And you are the shit, thus you shake ass but

You are mistaken yourself you, because your dist me
Remain bitchen, me optimism ensures those power moves
Hou t faith are well because I have to do things, it make me already nou already tired
I are not a matter man you can me hate or, then but no thug, guest if I deserve myself snapping
I have seen the streets, and make the streets proud, bring an hit for the disco but and they go separately
I nevertheless see you bouncen on me track, but your hatred me
I are strange joch, and it can me nothing make a difference because everyone whom knows of Yes-R and is cousins, we break as animals, no rules today, a complete army, you know it defend you but
We are once improve in festivals and cover insure me but late see what you can
And if I dig on the half-measure I want see how you dance

This is for the disco
And everyone who knows how I flow
It is this way dope
A club job, which the tent blows
And you are the shit, thus you shake ass but

This is for the disco
And everyone who knows how I flow
It is this way dope
A club job, which the tent blows
And you are the shit, thus you shake ass but

Do not shake a little, this way timid
Because value you know it, vanavond it is partytime
And I arrive half gedressed with me nikies
I see the maidservants standing, the most look at still dirty
Until I am possible them drink what gives, and yes with that you
Scores, each day that is me motto thus
I am a legend live, and born in East
I frightened him separately with me flow, and battle I them then this way
I cap finished if I lose, I do not chop you play ball simply
Oh Yes- R foresail it man, who is the neefje of
But if conquer a blood relative I heal the Netherlands
A new club job, a new club job
You violently to contract, already posh molar in the tent with sexy clothing allow to precede
I drop off that shit what time-long is expected
We go a level higher, I show who here the man is
Therefore

This is for the disco
And everyone who knows how I flow
It is this way dope
A club job, which the tent blows
And you are the shit, thus you shake ass but

This is for the disco
And everyone who knows how I flow
It is this way dope
A club job, which the tent blows
And you are the shit, thus you shake ass but

Do not shake a little, this way timid
Because value you know it, vanavond it is partytime
And I arrive half gedressed with me nikies
I see the maidservants standing, the most look at still dirty
Until I am possible them drink what gives, and yes there you by score, each day that me motto is thus
I am a legend live, and born in East
I frightened him separately with me flow, and battle I them then this way
I cap finished if I lose, I do not chop you play ball simply
Oh Yes- R foresail it man, who is the neefje of
But if conquer a blood relative I heal the Netherlands
A new club job, a new club job
You let precede violently, already drop off posh molar in the tent with sexy clothing to I that shit what time-long is expected
We go a level higher, I show who here the man is
Therefore

This is for the disco
And everyone who knows how I flow
It is this way dope
A club job, which the tent blows
And you are the shit, thus you shake ass but

This is for the disco
And everyone who knows how I flow
It is this way dope
A club job, which the tent blows
And you are the shit, thus you shake ass but

Fans and the peeps hou rather courage
Hip-hop is me mother, me mother his darling
Soesi with my back, homie cash are the DJ
And foresail which large price, because I have public
Sick flow, to these desired you
This the man with a lot of styles and a lot of surprises is
The matter went wrong with me and Diemen-Zuid
But everything what you zoekt, mom has that I in house
Therefore bowl but with me and leg me then what you select
But t does nevertheless touches more rapidly because I am rather already booked you cannot of me win, what the foresail do you also but
I would not start therefore because you breed complete hood
Soes, leg it them, mokers do not breed with me
Me guests underwent heavy methods
Alpha, is you still at me?
Nou kick then which beat
Governing board which done rappertjes as me remote control

This is for the disco
And everyone who knows how I flow
It is this way dope
A club job, which the tent blows
And you are the shit, thus you shake ass but
tauzefien

Submitted by tauzefien at Thu 14 Jun, 2007 6:01 pm

Anonymous

Translation submitted by Anonymous at Sun 26 Apr, 2009 6:18 pm

Author: ?
Composer: ?
Publisher: SPEC
Published in: 2005
Language: Dutch
Available on: Mijn pad (2005)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum