Leaves' Eyes (Leaves Eyes)

Leaves' Eyes (Leaves Eyes)
Lyset (The Light) (English translation)

Norwegian
English
Lyset (The Light)
The Light
Lyset er evig
Lyset er livet
Gjennom årtusener
Gjennom vegger

Avskjed fra dypet
Avskjed fra mørket
Sol, stjerner, måne
Evige fakler

Lyset er vakkert
Lyset er veien
Gjennom stormer
Gjennom kriger
The light is eternal
The light is the life
Through the millenniums
Through the walls

Farewell from the deep
Farewell from the dark
Sun, stars, moon
Eternal torches

The light is beautiful
The light is the way
Through the storms
Through the wars
keeskees

Submitted by keeskees at Fri 18 Apr, 2014 9:09 am

keeskees

Translation submitted by keeskees at Fri 18 Apr, 2014 9:10 am

Author: Liv Kristine
Composer: Leaves' Eyes
Publisher: Napalm Records
Published in: 2006
Language: Norwegian
Available on: Legend Land (2006)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum