Drs. P.
Mijn seizoen

Als het ijs in de gracht is gesmolten
Komt het eind van het winterse schrikbewind
Het wordt warmer de dagen gaan lengen
En de zonnige lente begint

Als de sneeuw uit de straat is verdwenen
En de gaskachel 's avonds wat lager brandt
Gaat de slee als vanouds naar de zolder
Komt de zonnige lente in het land

Heel de wereld lijkt lichter en jonger
Elke boom, elke struik wordt weer fris en groen
Overal hoor je mensen verklaren:
"'k Vind de lente het mooiste seizoen"

Nu daar kunnen we zeker in meegaan
Dat is werkelijk waar niet te veel gezegd
Geen seizoen is zo pril als de lente
Enerverend en eerlijk en echt

Voor het eerst ga je zingend naar buiten
Voor het eerst denk je: ik laat mijn jas eens thuis
En de bomen staan rijzig te ruizen
Met een zacht gelukzalig geruis

En wie wil kan het gras horen groeien
In het groen staat een eenzame paardenbloem
Die verlangend en kuis staat te wachten
Op een bijtje van zoem zoem zoem zoem

Langs de grond vlucht een purperen vlinder
En de leeuwerik stijgt langs de regenboog
In het plantsoen steekt een dartele krokus
reeds zijn breekbare kopje omhoog

Op een balk bij het dak van het schuurtje
Hebben twee kleine vogels een nest gebouwd
En die leggen in mei misschien eitjes
Want daarvoor is het nu nog te koud

Het is koud, dat is waar, maar de lente
Na de winter met ijzel en overlast
Vormt toch even zo goed met die winter
Een uniek onontkoombaar contrast

Want de schapen gaan nu weer naar buiten
En de koeien verlaten de koeienstal
En de boer ploegt en egt op de akker
Alles bloeit, alles groeit overal

En de trekvogels trekken weer noordwaarts
Als gelokt door de stralende lentezon
En vanmorgen kreeg ik een aubade
Van een kwikstaartje op mijn balkon

Aan de plas zie je statige reigers
In het bos klinkt de roep van de wielewaal
En de koekoek roept steeds maar weer koekoek
Zo ontroerend en toch zo brutaal

Elke bloem, elke bij, elke vlinder
Is een lenteverhaal in een notendop
Elke dag gaat de zon later onder
Elke dag komt hij eerder weer op

Maar hij mag nog zo vroeg nog niet op zijn
Of de boer heeft het zaad al bijeen gegraaid
En hij loopt met een korf langs de voren
En hij zaait en hij zaait en hij zaait

En hij wacht op de gunstige zomer
op de zon die ten slotte de rest moet doen
En hij mompelt als hij loopt te zaaien:
"'k Vind de zomer het mooiste seizoen"

Nu daar kunnen wij heel ver in meegaan
Het is potselderij niet teveel gezegd
Geen seizoen is zo rijk als de zomer
Enerverend en eerlijk en echt

O, die zachte en zalige zomer
O, die zachte en zalige zomer
O, die zachte en zalige zomer
Als de zon elke dag in het zeewind staat
Over velden met wuivende halmen
Als een koperen ploert van formaat

Op een balk bij het dak van het schuurtje
Hebben twee kleine vogels een ei gelegd
En....

Copyrights

Author: Heinz H. Polzer (Drs. P)
Composer: Heinz H. Polzer (Drs. P)
Publisher: ?

More details

Language: Dutch
Available on: Niet Van Talent Gespeend (DVD 1) (2006), Zingt Allen Mee Met Drs. P., 18 Onvergetelijke Liedjes (2007)

www.muzikum.eu