Claire
AAN DE KAAI IN 'T SCHIPPERSKWARTIER

Dwalend door de Antwerpse straten komt ge in 't Schipperskwartier.
Daar hebt ge 't gauw in de gaten, dat is de wijk van plezier.
Men hoort een harmonicadeuntje en waar het dansorgel draait,
iedere zeeman z'n benen dansende, walsende zwaait.

Aan de kaai in 't Schipperskwartier staat een klein cafeetje,
stuurman, kok, matroos, kapitein, iedereen wil er zijn,
als het orgel speelt doe, doe, doe, kunt ge er heerlijk dansen,
aan de kaai in 't Schipperskwartier is er veel plezier.
Aan de kaai in 't Schipperskwartier staat een klein cafeetje,
stuurman, kok, matroos, kapitein, iedereen wil er zijn,
als het orgel speelt doe, doe, doe, kunt ge er heerlijk dansen,
aan de kaai in 't Schipperskwartier is er veel plezier.

Soms is er in dat cafeetje, een oud babylonisch kabaal,
zeelieden van alle landen spreken er hun eigen taal.
Maar de patroon en zijn vrouwke, horen het liefste de klank,
van zil'vren dollars, en gulden of van de simpele frank.

Aan de kaai in't Schipperskwartier staat een klein cafeetje,
stuurman, kok, matroos, kapitein, iedereen wil er zijn,
als het orgel speelt doe, doe, doe, kunt ge er heerlijk dansen,
aan de kaai in 't Schipperskwartier is er veel plezier.
Aan de kaai in 't Schipperskwartier staat een klein cafeetje,
stuurman, kok, matroos, kapitein, iedeern wil er zijn,
als het orgel speelt doe, doe, doe, kunt ge er heerlijk dansen,
aan de kaai in 't Schipperskwartier is er veel plezier.

Copyrights

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?

More details

Language: Dutch

www.muzikum.eu