Claire
BIDDEN

Bidden is niet enkel knielen,
't is in 't huis van onbeminden,
en in grauw miserie-zielen,
veel verborgen liefde vinden.
Bidden is de bittere dingen,
met de zacht gezeg vergoeden.
't Is doorheen zijn tranen zingen,
en in alles schoon vermoeden.
Bidden is langs donkere paden,
lampen van gevoel doen branden.
Bidden is de schoonste daden,
dragen op zijn eigen handen.
Bidden is in stilte weten,
weelde en weedom van elkander.
Bidden is zich zelf vergeten,
om te peinzen aan een ander.

Copyrights

Author: ALICE NAHON
Composer: ?
Publisher: ?

More details

Language: Dutch

www.muzikum.eu