Zangeres Zonder Naam
Karel en Leida

Karel hield zoveel van Leida
droomde van 'n blij bestaan
Maar toen klonk de kreet van "oorlog"
Karel moest ten strijde gaan

Twee jaar lang betreurde Leida
het bericht van Karel's dood
Toen wou zij de sluier nemen
wat haar vader streng verbood

Zij was vader toen gehoorzaam
hij prees haar 'n minnaar aan
En die bracht haar naar 't altaar
om 'n huw'lijk aan te gaan

Enk'le maanden zijn vervlogen
maanden vol van droefenis
Toen opeens haar lieve Karel
weer in 't land verschenen is

Hij zocht naar z'n lieve Leida
want vergeten kon hij niet
Eind'lijk vond hij dan z'n Leida
maar getrouwd, oh wat verdriet

Hij wou toen niet langer leven
stak 'n dolkmes in z'n hart
En z'n laatste klacht was: "Leida
'k sterf voor u vol bitt're smart

Zij viel op 't koude lichaam
van haar lieve Karel neer
Wenend riep ze: "'k Ben onschuldig
'k sterf voor u en was niet meer"

Ouders die hier staan in 't ronde
verbreek de band uws kind'ren niet
Want dat leert u hier van Karel
en van Leida, zo u ziet

Copyrights

Author: Johnny Hoes
Composer: Johnny Hoes
Publisher: ?

More details

Language: Dutch

www.muzikum.eu