Vlaamse volksliederen

Vlaamse volksliederen
O Belgenland wil nu verrijzen

O Belgenland ! wil nu verrijzen

Herleef herleef gij edel volk der Belgen
Uit nood en dood uit rampen dwang en bloed
Het hoofd omhoog zo stapt nu fiere telgen
De toekomst in de glorie tegemoet
Uw beulen zijn vol schade en schand geweken
Met s'werelds toorn en vlag en vloek belaan
Hun reuzenmacht is tegen t'recht bezweken
Van t'kleine volk dat hunnen trots dierf staan

Refrein
O heldenland
Wil nu verrijzen
Wil nu verrijzen
O Belgenland

Uw vaandel zal aldoor de wereld gelden
Als t'zinnebeeld van eerlijkheid en recht
Elk volk der aard zal de eeuwen door vermelden
Dat Belgie's ziel werd nooit door dwang geknecht
Uw koningin roemt arme en rijke woning
Als haar die troost en hulp en liefde bood
Uw vorst dien held uw ridderlijken koning
Heet alle taal der wereld eeuwig groot

Refrein

Vergeet ze nooit de helden die uw voren
Bevruchtten , ach met schoon en jeugdig bloed
Uit hunnen dood werd Belgenland herboren
Zijn groei , zijn kracht , zijn nieuwe jeugd gevoed
Herleef dan volk , in velden , fiere steden
In t'land van kunst ,van arbeid , vrijheid , eer
En gunne God , door al het wee verbeden
De vreugd , den glans de glorie van weleer

Refrein
------------------------------

andreas jaquet

Submitted by andreas jaquet at Sat 27 Jun, 2015 1:15 pm

Author: A . Cuppens
Composer: Theo Dronchat
Publisher: (onbekend)
Language: Dutch

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum