Morsdood

Morsdood
Bekske toe

Ei gie doa, lat mie zin, ik moake muzik en kdoe min ding, Shell dekt min rugge t zit int bloed ge kent oes linken, ki talent geërfd, kenne rapn en kenne zingen
Ki mins grenzen verlegt dus lat die spot moar up mie skinken, ki mie nie vergist oek an untwo begin tkom overdreevn, kweet nie oe dat komt, nat skint noem ze da streven, Oek beslist i tzit erin, tzit int kopke tes vo tleven, reprezentn tot 't ende en we klapn nie van upgeevn, klappe nie van moandn werk, moat, klappe over jaren, oe peist daj der zit "weet je"; vo mie te evenaren, ne misstap es rappe gezet, oej nie uplet, kzoe wa bedaren, overpeist jo jist goe of ge zoe jon boelke ken vergoaren, kik de shit dak brenge es zels deur God niet te verklaren, want zeven dagen ist het zelste lik jin seconde, gin bezwoar? niemand, dacht ik, want Bug doet da zo prachtig, Kzegge hoe dak ut voele en kdoe wuk dak wille, es da raar? Tes nie moeiluk vo nie goe te doen in jon ogen mo wie staat er daar?
Bugzimo en Shell van Spliff-squad en hoe speeln ze
da toch klaar? Zie, de mjiste wistn nie echt wie ze juste an distn waren, vo ne raad te geevn, oej de misn nie kent, tes beter vo ze gerust te loatn

Doe jon bekske toe, ge moe jo nie moein,
lat mie doen jaloers ben ik nie! En gie? Zie ze doen...
K hou het echt met wat dak doe en ey gie respect,
lat ut mie voeln, De rest est best, BEKSKE TOE want kbennet MOE!

2 dubbel 4 ,khoore ze zegn; wuk es da iere?
wie es die groep,van woa kom'n ze , zin da nieuwe?
bé nint tes morsdood, ze zin slecht en ge goat wel ziene
moa manneke toch; bekske toe, tes wel een twiene
oej de mensen nie kent moej der wok nie over klappen
moa jong tis zo easy voor op 't net te zitn kak'n
ge goat der niet van bak'n oeje an jo muize bluf plak'n
doe ma zo deure want vele lager kan je nie zakken
kdoet ip de gemak'n ,minne shit da kan je nie stopn,
kbokke min uren en derachter ryms drop'n
kben ne chille mins kdoet ier op min sok'n
moa geef mie ne mic en kbenne zeker daj ga bok'n
ge flipt ip min music ,kvind da zo chic
kvin da zo bjistig,da gif mie ne kick
knoeme oeze shit ier geweunweg uniek
en wider goan nie weg goan kik over min lik !

Doe jon bekske toe, ge moe jo nie moein,
lat mie doen jaloers ben ik nie! En gie? Zie ze doen...
K hou het echt met wat dak doe en ey gie respect,
lat ut mie voeln, De rest est best, BEKSKE TOE want kbennet MOE!

walter

Submitted by walter at Fri 17 Mar, 2006 8:54 am

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?
All lyrics and other info from this band may be published on our site
Language: Dutch
Available on: De waarheid kwetst (2005)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum