Gerard Cox

Ik weet het nog precies, ik was een jongen van een jaar of tien
En zat sinds kort in meester Takkema zijn klas
Een hele strenge meester, dat kon je aan zijn gezicht wel zien
Terwijl ikzelf nou niet bepaald de slimste was
Nou op een dag kregen we repetitie Nederlandse taal
De meester schreef de vragennetjes op het bord
Een tiental vragen die ik reuzegoed moest maken allemaal
Want anders kreeg ik weer een vier op mijn rapport
Maar bij de laatste vraag ging ik haast door de grond
Die was: vertel eens wat over gebeveront

Gebeveront, gebeveront
Nou eerlijk waar, ik snapte echt niet wat er stond
Ik dacht nog effetjes, het zal een soort van beest zijn
Maar het was duidelijk, dat kon het niet geweest zijn
Ik wou het aan de meester vragen, maar die schreeuwde: hou je mond
Gebeveront

Het hele uur lang prakkiseerde ik mijn arme hersens moe
Helaas, daarna wist ik het antwoord evenmin
En ondertussen kwam ik ook niet aan de and’re vragen toe
Dus bleef mijn blaadje even leeg als in het begin
Na afloop van de repetitie voelde ik me net zo leeg
Ik vroeg me af, waarom het mij zo tegenzat
Maar dat veranderde een beetje toen ik in de gaten kreeg
Dat niemand in de klas dat woord begrepen had
Want daad’lijk ging de vraag van mond tot mond
Hé, wat bedoelde die nou met gebeveront

Gebeveront, gebeveront
Diverse theorieën kwamen van de grond
Het was een werkwoord, wist Marietje te beweren
Maar Pietje bleef bij een bijvoeglijk naamwoord zweren
En Takkema stond maar te krijsen: jullie zwijgen nu terstond
Gebeveront

Enfin, wat Takkema ook riep, de klas was in rep en roer
En toen schoot Takkema een vreselijke bok
Hij stuurde ons de gang op, iets wat ging gepaard met rumoer
En wat de aandacht van de and’re klassen trok
Dus zag je even later overal de deuren opengaan
En stroomden links en rechts de klaslokalen leeg
En het gebrul van al die kinderen zwol aan tot een orkaan
Waar je haast pijn van in je trommelvliezen kreeg
Driehonderd kind’ren liepen luidkeels schreeuwend rond:
Weg met die Takkema en zijn gebeveront

Gebeveront, gebeveront
Driehonderd kind’ren vormden één gesloten front
En wat de juffen en de meesters ook probeerden
Het duurde uren voor de meute wat kalmeerde
En ook het onderwijzend personeel zijn kalmte weer hervond
Gebeveront

Toen was het over, maar wat hadden wij ge-noten
Maar daarna heeft het schoolbestuur de zaak be-sproken
En werd de klas een hele week van school ver-wijderd
Omdat meneer door ons in woede was ont-stoken
En dat was iets dat ieder onrechtvaardig vond
Gebeveront

Sanderxx

Submitted by Sanderxx at Fri 09 Sep, 2011 12:47 pm

Author: Jan Boerstoel
Composer: Harry Bannink
Publisher: Ariola
Published in: 1980
Language: Dutch

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum