Gerard Cox

Cursief, Gerard Cox, Netty Rosenfeld
De NVSH in Vlaanderen

In deze uitzending van de NVSH begroeten we vanavond een gast, en wel
een gast uit Vlaanderen, van onze Vlaamse Zusterorganisatie, de
Merci; uw NVSH heet bij ons de Vlaamse Commanditeit zonder
Winstoogmerken voor geslachtsuitbating
Juist. Dr.van Uffel. Hoe is de toestand in uw land
Het is gekend dat wij veel minder van vrijheid kunnen komen te spreken
dan jullie in Olland
Ons blad Sextant is bij u verboden, nietwaar
Maar zeker. En 't is daarom, dat wij nu zinnens zijn van een eigen
orgaan in 't licht te doen werpen, getiteld "Het Zuidnederlands
geslachtsorgaan Omhoog."
En uw actie voor openbare condoom-automaten, hoe verloopt die
Ja, wij voeren actie om te geraken tot officiele approbatie voor
geslachtshulzen in zelfservice-apparaten, 't is te zeggen: Allez, we
zullen ons plan wel trekken
En wat doet u in Vlaanderen met de discriminatie tegen homofielen
't Is juist opgemerkt: Bij ons is 't moeilijkste de kwestie van de
manvrienden
Dat ligt in 't zuiden even moeilijk als de abortus, nietwaar
't Is dat; Even moeilijk als de ontvruchting, 't is precies dat
Hebt u op dat gebied een even strenge wetgeving als die tegen de
pornografie
Ah! De vuilpennerij!... Ja, 't is daar zomee als met het vleesverhuur
Pardon, het vleesverhuur
Maar ja, wat gij daar zegt: Het vleesverhuur in de plezierhuizen, allez
hoe zegt gij dat, de lustmadammekes
Ach natuurlijk, Dr.Van Uffel. Nog een ding: De contactadvertenties
Con-tact-adver... Ah... C'est ca: De vrije stoeireklaam! Ja, kijk
madam, merci dat u 't daar noemt, want enfin, ik wou die gelegenheid
dan nu meteen te baat nemen om
Helaas, onze zendtijd is om. Wij danken u voor
De gelegenheid te baat nemen van een reklaam in de mikro te plaatsen; 't
Is deze
Wij moeten er nu uit, meneer Van Uffel
Allez, madam, ik steek er nog juist in. En 'k wil dan als reklaam
annonceren: Vlaams sympathisant met Ollandse liefhebbers, omgeving
Ukkel, veeltijds platgevallen, zoekt penvriendin om in gemeenschap
overleg tot vleesverhuur te geraken

Sanderxx

Submitted by Sanderxx at Sun 14 Aug, 2011 12:15 pm

Anonymous

Last updated by Anonymous at Sun 14 Aug, 2011 12:19 pm

Author: Michel van der Plas
Composer: ?
Publisher: Philips, Philips, Philips
Published in: 1972
Language: Dutch

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum