Teoman

Teoman
O

almak istedi�ini al�r
ba�ka �ey d���nmez
beni unuturdu

onun her an� heyecen dolu
beni �zd��� zamanlarda bile
yoklu�unu hissetmek beni korkuturdu

ben her�eyi onun i�in onun yan�nda yaparken
o hepsine uzaktan bakard� bir yabanc� gibi
her s�z�m� dinliyor gibi beni kand�r�rken
i�inden ge�en binlerce ses bast�r�d� sesimi

o her g�n� yeni bir umutla
bekler gibi g�r�n�r
yar�na inanmaz beni avuturdu
onun her an� heyecan dolu
beni �zd��� zamanlarda bile
yoklu�unu hissetmek beni korkuturdu

OptimusPrime

Submitted by OptimusPrime at Fri 15 Aug, 2003 3:52 pm

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?
Language: Turkish

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum