John Coenen

John Coenen
De Portmonee

Iech höb niks mie in mien portmonee geine eine roeie cent
Iech höb niks mie in mien portmonee jao iech bin ‘nne erme vent
’t is met miech sjus wie met MVV
iech staon altied in ’t roed
welle daon iech wel, kinne daon iech neet
iech bin ‘nne erme kloet

ach de wets este es kwartsje bis gebore
totste noets e tiensje weurs
iech wow tot iech Rockefeller waor gewore
meh iech höb loker in mien beurs
miech daoreuver sjaggernere, nein dat daon iech neet
daon iech neet, daon iech neet
’t is e feit tot ‘nne aandere veul miejer heet
meh toch zing iech noe dit leed:

Iech höb niks mie in mien portmonee geine eine roeie cent
Iech höb niks mie in mien portmonee jao iech bin ‘nne erme vent
’t is met miech sjus wie met MVV
iech staon altied in ’t roed
welle daon iech wel, kinne daon iech neet
Iech bin unne erme kloet
welle daon iech wel, kinne daon iech neet
iech bin eine dee niks heet
(heer is eine dee niks heet)

tauzefien

Submitted by tauzefien at Wed 01 Mar, 2006 6:08 pm

Author: John Coenen
Composer: Blenco
Publisher: ?
All lyrics and other info from this band may be published on our site
Language: Dutch

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum