John Coenen

John Coenen
De Boonten Hoond

Wat iech vertel dat hoof iech neet te verzinne
Iech reis de wereld roond
Boe iech ouch kom sjeint un eeder miech te kinne
Bin unne boonten hoond
Bin unne boonten hoond

Lalalala...

Dink iech aon Capri daan dink iech aoch aon Gina
Zie waor verleef op miech
Toen iech häör zag: diech bis gein Lolobrigida
Trok zie e laank geziech
Trok zie e laank geziech

Lalalala....

Jaore geleije, iech zal ‘t noets vergete
In Zuid-Amerika
Daor höb iech toen e sjoen vruiwke laote sjete
Zie hedde Maxima
Zie hedde Maxima

Aiaiaiai..

Eedren daag velt veur miech get te beleve
Iech trek de wereld roond
Zoe wie ‘t geit wel iech altied blieve leve
Wie unne boonten hoond
Wie unne boonten hoond

Lalalala....

tauzefien

Submitted by tauzefien at Wed 01 Mar, 2006 6:07 pm

Author: John Coenen
Composer: ?
Publisher: ?
All lyrics and other info from this band may be published on our site
Language: Dutch

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum