't Kliekske

't Kliekske
een kind

Een kind, en een kind, en een kleyne kind,
En een kind van zeven jaren,
't Was in een konings warandetje geweest,
Waer dat al de de konyntjes waren.

Een kind, en een kind, en een kleyne kind,
En dat kind dat had een boogje;
Het schoot er het schoonste konyntje dood
Dat daer was in de g'heele warande

"Mynheere van brussel en kasteelen,
En uw kleyne kind moet hangen.
Hy moet er hangen al aen den hoogsten boom
Die daer staet in de g'heele warande."

"O Koning, O koning, o koning Halewyn,
Laet myn kleyne kind nog leven.
Ik heb menig tonnen vol rood en fyn goud;
Wil ye z'hebben, ik zal ye ze geven?"

"Uwe tonnen vol goud en wil ik niet;
En uw kleyne kind moet hangen;
Hy moet er hangen al aen den hoogsten boom
Die daer staet in de g'heele warande."

"O Koning, O koning, o koning Halewyn,
Laet myn kleyne kind nog leven.
Ik heb nog zeven schoon dochteren t'huys;
Wil ye z'hebben, ik zal ye ze geven?"

"Uwe zeven dochters en wil ik niet;
En uw kleyne kind moet hangen;
Hy moet er hangen al aen den hoogsten boom
Die daer staet in de g'heele warande."

't Eerste trapje dat het kind de leere op klom,
Het keek zoo dikwyls omme,
Als het van verre zyn moeder niet en zag;
En van nare zag hy haer komen.

't Vyfde trapje dat het kind de leere op klom,
Het keek zoo dikwyls omme,
Het woordje was schaers uyt zynen mond
En zyn hoofdje viel voor zyn voeten.

Pegasus

Submitted by Pegasus at Tue 14 Sep, 2004 12:00 am

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?
All lyrics and other info from this band may be published on our site
Language: Dutch
Available on: Schoon Lief (2003)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum