Ultima Thule

Ultima Thule
Sörjd och saknad

Se främst i följe framåt för kung och fosterland,
Eller rest rebell; ett uppror mot förtryckarhand.
St Göran slogs mot draken, Engelbrekt för frihet stred.
Och Vasa resta vapen då folket illa led.

De gamla tider hjältar saknar likar av idag.
Den saknaden är sorglig; bringar olust, bringar krav.
Var är idag den mannen, eller kvinnan: kom så fram.
En förebild att följa, rak i ryggen; stolt och stark.

Jag vill se de gamla hjältarna gå fram.
Jag ville se dem om igen. (2x)

Se tiderna förändras, se karg och dyster dag.
Där hunger, nöd och bråd död blott lyder egen lag.
Men den vagga vyssat hjältar, härdat hud och vilja hård.
Givit luft och liv åt hjältar, mod och kraft att framåt gå.

Jag vill se de gamla hjältarna gå fram.
Jag ville se dem om igen. (2x)

Ve den bleke veke ledaren som ej ser till folkets väl.
Ve den falskhet, ve den tunga drucken slapp på folkets vin.
Med vishet må dock ordet på våldet lägga band,
Och finns nya stigar där hjältar kliver fram.

Jag vill se de gamla hjältarna gå fram.
Jag ville se dem om igen. (6x)

Musikuss

Submitted by Musikuss at Sat 23 Aug, 2014 11:01 pm

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?
Published in: 1999
Language: Swedish
Available on: Folkets Röst (CD 1) (2000), Sörjd och saknad (1999)

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum