Louis Neefs

Louis Neefs
susa nina

Sint Jozef bereidde dien wonderen nacht
van 't zuiverste strooisel een beddeken zacht
daarop heeft Maria met schamele vlijt
haar schreiende kindje te slapen geleid !

Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar 't aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van 't heelal !

De herders ontwaakten in 't schitterend licht
aan hen werd de troostende boodschap gericht
een boodschap van vrede van uit 't paradijs
aan alle de goeden van wille zij peis !

Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar 't aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van 't heelal !

Drie koningen kwamen naar 't kind van heel ver
zij volgden het licht van de lichtende ster
zij hebben de Godmens, de koning aanschouwd
en offerden wierook en myrrhe en goud !

Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar 't aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van 't heelal !

Nog steeds brengt het kindje zijn boodschap van vreê
voor alle goedwilligen onder ons mee
een boodschap van vrede, van heldere klacht
een boodschap van licht in de donkere nacht !

Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar 't aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van 't heelal !

(c) Tekst & Muziek : A. Preud'homme / J. Simon
De strofen worden meer verteld dan gezongen
Het refrein wordt wiegend gezongen

Jacques

Submitted by Jacques at Thu 04 Mar, 2004 1:00 am

Author: ?
Composer: ?
Publisher: ?
Language: Afrikaans

Reactions

CommonCrawl [Bot]

Follow Muzikum